"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

Конкурентни цени на извършваните от "ГЕО ЗЕМЯ" ООД GPS измервания и услуги

При наличие на нелоялна конкуренция "ГЕО ЗЕМЯ" ООД може да предложи конкурентни цени - без никакъв компромис с качеството на извършваните геодезически измервания и услуги.

Това сме постигнали чрез:
1. Използване на високоточни и производителни геодезически инструменти - GNSS приемници;
2. Наличие на собствен геодезически софтуер;
3. Прилагане на разработено ноу-хау;
4. Използване на мощни смартфони и съвременни облачни услуги в нашата геодезическа практика;
5. Наличие на достатъчен, богат опит от различни нестандартни (и трудни за изпълнение) обекти;
6. Употреба на собствен високопроходим автомобил Nissan Pathfinder за решение на поставената задача в геодезията.

Предлагаме на нашите клиенти конкурентни и атрактивни спрямо останалите геодезически фирми цени.

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.