Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

GNSS технология. Комбинирано използване на GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. Някои възможни приложения.

Една от главните дейности на "ГЕО ЗЕМЯ ООД" е извършването на GPS /GNSS измервания - прецизни (с висока точност по положение и височина) и свързани с използването на следните навигационни спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. "ГЕО ЗЕМЯ" ООД е извела трансформационни параметри за съответните райони, чрез които се извършва прехода между WGS84 и т. нар. локална координатна и височинна системи.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД предлага и извършва геодезически дейности - заснемане, трасиране, георефериране и др. на обекти в реално време (RTK режим) с висока точност и производителност чрез комбинираното използване на спътниковите системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. За осигуряване на необходимата производителност при извършваните геодезическите измервания, в работата си фирмата използва перманентна GNSS мрежа.

Геодезическите измервания, извършени чрез методите на космическата геодезия - използването на GNSS системите GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou се характеризират със своята висока производителност и получаване на необходимите качествени резултати и при много тежки теренни дадености.

GNSS измерванията могат да бъдат приложени и при необходимост от георефериране на данни от 3D наземно лазерно сканиране. При тази процедура се координират (измерват) 3D координатите на т. нар. контролни точки (общи за скенера и GNSS системата). Върху вече стабилизираните контролни точки се поставят изкуствени цели - напр. сфери, които биват сканирани от наземен лазерен скенер. В Trimble RealWorks се извършва математическата обработка на информацията и се осъществява преход на облака от точки от локална в съответната приложима координатна система.

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.