геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Конкурентни цени на извършваните от "ГЕО ЗЕМЯ" ООД GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou измервания и услуги

При наличие на нелоялна конкуренция "ГЕО ЗЕМЯ" ООД може да предложи конкурентни цени - без никакъв компромис с качеството на извършваните геодезически измервания и услуги.

Това сме постигнали чрез:

1. Използване на високоточна и производителна геодезическа техника, поддържаща навигационните спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou;

2. Наличие на собствен геодезически софтуер;

3. Прилагане на разработено ноу-хау;

4. Използване на мощни смартфони и съвременни облачни услуги в нашата геодезическа практика;

5. Наличие на достатъчен, богат опит от различни нестандартни (и трудни за изпълнение) обекти;

6. Употреба на собствен високопроходим автомобил Nissan Pathfinder за решение на поставената задача в геодезията.

Предлагаме на нашите клиенти конкурентни и атрактивни спрямо останалите геодезически фирми цени.

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.