Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Технически параметри на GNSS системата, използвана от "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Спецификата на нашата работа изисква употреба на съвременно прецизно оборудване за извършване на геодезически измервания чрез изкуствените спътници на Земята.

GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS измервания

Нашето GNSS оборудване притежава следните технически спецификации:

Наличие на 866 канала за приемане на спътниковите сигнали.

Поддържат се следните навигационни спътникови системи и съответните честоти:

1. Американска навигационна спътникова система GPS - честоти: L1, L2, L5 и L2C;

2. Руска навигационна спътникова система GLONASS - честоти: L1, L2 и L3;

3. Европейска навигационна спътникова система Galileo - честоти E1, Е5 AltBOC, E5A, E5B и Е6;

4. Китайска навигационна спътникова система BeiDou - честоти B1, B2, B3, B1C и B2a;

5. Система за подобряване на точността и надеждността на GNSS - SBAS - честоти L1 и L5;

6. Японска навигационна спътникова система QZSS - честоти L1, L2, L5 и L5;

7. Индийска регионална навигационна система IRNSS- честота L5.

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.